Kategoriat

Kategorioita käyttämällä voidaan ryhmitellä blogiartikkeleita. Kurssin opettajan kannattaa luoda tarvittavat kategoriat etukäteen valitsemalla Artikkelit -> Kategoriat.

Kategoriamalli

Tyypillisiä käyttökohteita kategorioille ovat:

  • blogin sisällön jäsentäminen niin, että lukija pystyy helposti löytämään samaan aihealueeseen liittyvät artikkelit
  • Kurssin tai ryhmän yhteinen blogi: Luo oma kategoria jokaiselle blogin kirjoittajalle
  • Yhteinen blogi ja ryhmätyöt: Luo oma kategoria jokaiselle ryhmälle/luokalle
  • Samaa blogia hyödynnetään yhtä aikaa useammalla kurssilla: Luo oma kategoria jokaiselle kurssille

Vinkki! Blogin ulkoasun teemoissa 2 ja 3, voi ottaa käyttöön myös Authors -vimpaimen, joka listaa automaattisesti kaikki blogin käyttäjät.

Uutta blogiartikkelia kirjoittaessa artikkelin kategoriat valitaan kategorialistasta.

valitse-kategoriat

Blogissa kategoriat näkyvät blogin sivupalkissa ja kategoriaa napsauttamalla näytetään vain kyseisen kategorian artikkelit.

nayta-kategoriat

Vinkki! Kaikki tietyn kirjoittajan kirjoittamat artikkelit näet myös helposti napsauttamalla artikkelin kirjoittajan nimeä.