Käyttäjien lisääminen ja poistaminen

Käyttäjien lisääminen blogiin


Lisää blogiin uusi opetusverkon käyttäjä

Valitse Käyttäjät -> Add Directory Authenticated User

Lisää opetusverkon käyttäjätunnus

 • /SSOID: etunimi.sukunimi (opetusverkon tunnus)
 • Rooli: käyttäjän oikeudet
 • Ohita vahvistusviesti: rastita, jos et halua, että käyttäjälle lähetetään ilmoitus lisäämisestä sähköpostilla
 • Paina lopuksi Lisää uusi käyttäjä -painiketta

Lisää käyttäjä joka on jo kirjautunut blogipalveluun

Valitse Käyttäjät -> Add Existing User

 • Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus: etunimi.sukunimi (opetusverkon tunnus)
 • Rooli: käyttäjän oikeudet
 • Lisää olemassa oleva käyttäjä

Lisää olemassa oleva käyttäjä

Jos tuloksena on virheilmoitus: Pyydettyä käyttäjää ei ole olemassa. Virheilmoitus tarkoittaa sitä, että käyttäjän lisääminen ei onnistunut, koska käyttäjä ei ole koskaan aikaisemmin käyttänyt blogipalvelua (lisää tällöin käyttäjä kohdasta Add Directory Authenticated User).

Lisää blogiin ulkopuolinen käyttäjä

Valitse Käyttäjät -> Lisää uusi ->Lisää uusi käyttäjä

 • Käyttäjänimi: etunimisukunimi (tai muu vapaavalintainen tunnus)
 • Sähköpostiosoite: käyttäjän sähköpostiosoite, johon lähetetään vahvistusviesti
 • Rooli: käyttäjän oikeudet
 • Ohita vahvistusviesti: rastita, jos et halua, että käyttäjälle lähetetään ilmoitus lisäämisestä sähköpostilla
 • Lisää uusi käyttäjä

Lisää ulkopuolinen käyttäjä

Poista käyttäjä blogista

Valitse Käyttäjät -> Kaikki käyttäjät

Valitse käyttäjänimen alta kohta Poista.

Useita käyttäjiä voit poistaa valitsemalla poistettavat käyttäjänimet,  ja valitsemalla massatoiminnoista Poista. 

Käyttäjän poisto

Valitse Poista